5.jpg

2023 metų kovo pabaigoje planuojamas Vadovų klubų narių apsilankymas Lietuvos kariuomenės kariniame dalinyje Rukloje.

Numatomas karinės operacijos stebėjimas, susitikimas su mūsų kariuomenės vadovybe, ginkluotės apžiūra bei praktinės rungtys, supažindinančios su karių užduotimis.

Daugiau informacijos bus pateikta artimiausiu metu.