2.jpg

Universum klubai – tai savęs ir pasaulio pažinimo kelionė: nuo ekonomikos dėsnių iki pasaulio kultūrų. Jų nariai yra ekonomine veikla besidomintys ar joje dalyvaujantys vadovai, apsisprendę dalyvauti ketverius metus trunkančioje kolektyvinio pažinimo ir bendros sąmonės kūrimo kelionėje.

Universum klubų tikslas – padėti vieni kitiems ieškoti ir surasti asmeninius tobulėjimo kelius. Sužinodami daugiau ir tobulėdami patys klubo nariai siekia išnaudoti tarptautinio verslo suteikiamas galimybes mažinant konkuravimą vietinėje rinkoje.

Kodėl verta dalyvauti Universum kube?

  • Universum – vienos tvarkos pažinimas. Asmens tobulėjimas ne tik dėl profesinio parengimo ar naudos gavimo, bet ir dėl pačio pažinimo džiaugsmo. Tai – laisvo žmogaus samprata.
  • Visuma ir jos dalys. Visata apima viską, studijuoti ir patirti taip pat reiktų viską, tačiau gyvenimas per trumpas tokioms galimybėms. Todėl reikia specializuotis ir per dalį siekti pažinti visumą. Klubo specializacija – ekonomika.
  • Žmogus suvokdamas save gali siekti pažint visatą. Žmogaus evoliucijos kelionė nuolat juda save suvokiančios būtybės link.

Klubų programa

Universum klubams yra specialiai sukurta ketverių metų trukmės programa, paremta netradiciniu, universitetuose nedėstomu požiūriu į finansus ir verslą. Pažinimo kelionėje taip pat remiamasi Antikos ir Apšvietos epochų idėjomis. Klubo nariai gilinasi į finansų sritį, taip formuodami bendrą klubo kalbą, mokosi iš geriausių tradicinio ir alternatyvaus finansų požiūrio formuotojų, ugdo tarpdisciplininį požiūrį nagrinėdami ekonomikos ir kitų mokslų sąsajas bei semiasi išminties iš filosofijos ir dvasinio pasaulio pažinimo.

Konfidencialumas

Visų klubo narių pasirašyta Klubo Chartija užtikrina, kad Klube yra gerbiama narių asmeninė informacija – ji išlieka konfidenciali ir neskleidžiama už klubo ribų.