5.jpg

Gamybos vadovų klubai jungia sėkmingai veikiančių vidutinių ir didelių įmonių aukščiausio lygio gamybos vadovus. Pirmasis gamybos vadovų klubas Lietuvoje savo veiklą pradėjo 2011 metais. Jo sėkmės paskatintas, lygiai po metų startavo antrasis gamybos vadovų klubas. Klubų nariai – nepriekaištingos reputacijos profesionalai, atviri naujoms idėjoms ir pokyčiams, norintys pasidalyti profesine bei asmenine vadovavimo patirtimi.

Klubų tikslas – sukurti aplinką, padedančią gamybos vadovams rasti atsakymus į sudėtingus klausimus pasinaudojant kolegų kitose įmonėse ir sektoriuose patirtimi, apmąstyti ir įvertinti naujas tendencijas gamybos valdyme. Klubuose gamyba yra suprantama kaip įvairios produkcijos – ne tik gaminių, bet ir paslaugų, informacijos – standartizuoti gaminimo procesai. Taigi sąvoka „gamyba“ apima tiek prekių formavimą iš žaliavos, tiek ir paslaugas.

Kodėl verta dalyvauti Gamybos vadovų klube?

  • visapusiškas profesinių gamybos procesų valdymo kompetencijų ugdymas, analizuojant realius atvejus ir ieškant tinkamiausių sprendimų;
  • vizitai į pažangiausias Lietuvos įmones ir tarptautines bendroves susipažinti su geriausia gamybos procesų valdymo praktika;
  • aktualios vadovavimo ir verslo strategijos, žinios bei įgūdžiai;
  • asmeninio tobulėjimo – „aš kaip vadovas“ – galimybės;
  • platesnis asmeninių pažinčių ratas.

Sesijų programa

Klubo sesijų programą reitingavimo būdu kuria patys nariai, įtraukdami į ją pačias aktualiausias ir įdomiausias temas. Sesijose didelis dėmesys yra skiriamas mokymuisi iš geriausios praktikos pavyzdžių. Lankantis įmonėse yra praktiškai susipažįstama su geriausia praktika, nagrinėjami realūs atvejai, metodikos, diskutuojami galimi sprendimai, pateikiamos naujausios tendencijos. Padedant klubo fasilitatoriui, kviestiniai ekspertai ir klubo nariai pristato ir nagrinėja realius atvejus bei darbo metodus, diskutuoja, ieško sprendimų, susipažįsta su naujausiomis gamybos valdymo tendencijomis.

Klubo sesijose pranešimus daro ir žinomi vadybos, finansų, psichologijos, komunikacijos ir daugelio kitų sričių ekspertai – visuomenėje aukštai vertinami praktikai ir konsultantai. Jų dėka klubo nariai giliau susipažįsta su informacija ir įžvalgomis, tiesiogiai nesusijusiomis su gamyba, tačiau jiems kaip vadovams labai vertingomis.

Konfidencialumas

Visų klubo narių pasirašyta Klubo Chartija užtikrina, kad Klube yra gerbiama narių asmeninė informacija – ji išlieka konfidenciali ir neskleidžiama už klubo ribų.

Klube nėra tiesioginės konkurencijos – dalyvių atstovaujamų įmonių veikla negali tiesiogiai konkuruoti tarpusavyje.