3.jpg

Siekdami dalytis gerosios praktikos patirtimi, plėsti akiratį darbo aplinkos valdymo, profesinės rizikos vertinimo, darbuotojų sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos srityse, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadovų klubas 2016 m. gegužės 24 d. lankėsi Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (NVSPL), kur turėjo galimybę susipažinti su plačiu spektru NVSPL teikiamų paslaugų, vykdomų laboratorinių tyrimų bei projektų.

Klubo nariai taip pat apsilankė vienintelėje Lietuvoje kvapų laboratorijoje, aprūpintoje moderniausia įranga, kurioje matuojamas kvapo intensyvumas.

Susitikimo su NVSPL vadovais metu ne tik susipažinta su NVSPL veikla, atliekamais tyrimais, bet ir aptarti aktualūs sveikatos saugos kontrolės, visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, gyvenamosios ir darbo aplinkos, oro, nuotekų, maudyklų, geriamojo vandens, maisto, kosmetikos ir asmens higienos gaminių, medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, įvairių chemijos gaminių įvertinimo, privalomojo sveikatos mokymo, profesinės rizikos tyrimo ir vertinimo klausimai, apsikeista kontaktiniais duomenimis, aptartos bendradarbiavimo galimybės.