5.jpg

Vilniaus vadovų klubas susitiko su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru Sauliumi Skverneliu ir turėjo galimybę iš pirmų lūpų išgirsti apie numatomas Lietuvos viešojo administravimo reformas.

Lietuvos verslo atstovams, plėtojantiems socialiai atsakingą verslą bei jaučiantiems atsakomybę už šalies gerovę, saugią verslo aplinką, kvalifikuoto personalo išsaugojimą, su ministru rūpėjo pasikalbėti apie viešojo sektoriaus problemas, viešojo ir privataus sektorių partnerystės vystymą bei glaudesnį bendradarbiavimą, sudarantį sąlygas ilgalaikiam Lietuvos klestėjimui.

Kaip pažymėjo Vidaus reikalų ministras S. Skvernelis, Lietuvos siekis ir prioritetas - atviras, pažangus, skaidrus, efektyvus ir inovatyvus viešasis sektorius, kurio vystymosi sėkmė priklauso nuo kiekvieno pastangų, todėl Lietuvos verslo bei valstybinių institucijų aktyvus dialogas yra ypatingai svarbus veiksnys tarpsektorinio bendradarbiavimo plėtrai.